Jdi na obsah Jdi na menu

Syringomyelie u grifonků

V posledních letech byla u mnoha malých plemen psů diagnostikována velmi vysilující choroba s nástupem v pozdějším věku, známá jako syringomyelie (řec. syrinx = píštěl, myelos = mícha). Postihuje mimo jiné plemena kavalír king charles španěl, grifonek, pomeranian, miniaturní pudl, toy pudl, havanský psík, boston terrier a čivava.
Jedná se o onemocnění páteřní míchy, charakterizované přítomností dutinek vyplněných tekutinou, které se postupně zvětšují a narušují normální strukturu míchy a spojení mezi jejími jednotlivými částmi. Je nazývána CM/SM, kdy zkratka CM značí Arnold-Chiariho malformaci a vychází z toho, že mozeček je utiskován, deformován a posunut ze své normální pozice, tím pak dochází k tlaku na další části mozku, což vede k narušení průtoku mozkomíšního moku a tvorbě dalších dutinek vyplněných tekutinou uvnitř míchy.
Jedinou spolehlivou diagnostickou metodou je magnetická resonance (MRI), ačkoli se zkoumají i jiné, levnější metody. CM/SM může probíhat asymptomaticky, nebo se nemusí projevit až do vyského ěku. V důsledku toho jsou psi s CM/SM využíváni v chovu a dále rozšiřují tuto malformaci na další generace, které jí následně trpí. Ze zpráv mnoha veterinárních lékařů - neurologů vyplývá, že se choroba zhoršuje v jednotlivých generacích při úzké příbuzenské plemenitbě. Byly již provedeny důkladné výzkumy dědičnosti chotoby, a to jak u psů, tak u lidí.

Pokud je možno zaznamenat “viditelné” symptomy, pak tím hlavním je bolest, vyjadřovaná všemi možnými psími způsoby. Nejvýraznějším projevem bolesti je bezdůvodné naříkání, méně výrazným pak může být to, že pes vyhledává chladná, tichá místa, zhoršuje se jeho schopnost jíst z úrovně podlahy, nebo to, že se vyhýbá hlazení a poplácávání v oblasti zad a krku.

Další symptomy zahrnují drbání oblasti krku a zad, často ve chvílích, kdy je pes na vodítku nebo při vzrušení, obvykle jen na jedné straně těla a take při chůzi. Mezi další projevy patří ataxie (porucha koordinace pohybů), skolióza páteře, pokřivený krk, kulhání, opatrné přijímání doteků a vyhýbání se tělesnému kontaktu s ostatními psy.

Lidé trpící touto chorobou popisují své pocity následovně: bolesti hlavy, bolesti v zátylku a v oblasti krku, bolesti zad, trigeminální bolesti (bolesti v oblasti tváře) a jako kořenovou bolest (bolest, která vystřeluje do okrajových částí končetin); u syringomyelie se bolest často šíří ”jako pelerína”. Nicméně bolestí, která z běžného života vyřazuje nejvíce, je dysestezie, tedy porucha čití, která je popisována různě jako palčivá bolest, hyperestezie (zvýšená citlivost na vnější smyslové podněty), bodavé pocity a pocity tažení či tlaku na kůži.

Zamyslete se - jak by vám dal váš pes najevo, že trpí těmito výše jmenovanými symptomy?

Nejrenomovanější světoví veterinární neurologové zasedali loni v listopadu na konferenci ve Velké Británii. Poznámky z této conference a většina technických informací jsou k dispozici na těchto webových adresách:  http://sm.cavaliertalk.com a http://www.thecavalierclub.co.uk

 

Je potěšitelné, že v současné době probíhá vědecký výzkum srovnávající syringomyelii u kavalír king charles španělů a dalších společenských plemen včetně grifonků. Tento výzkum může napomoci lépe porozumět faktorům, které přispívají ke vzniku této velmi komplikované choroby. Podstatný je také projekt zabývající se studiem genomu, který si klade za cíl identifikovat zodpovědný gen či geny a tak porozumět základním patogenetickým mechanismům. Tím se zlepší diagnostické možnosti, prognóza a možnosti léčby. Nové poznatky pramenící z tohoto výzkumu budou užitečné nejen pro chovatelé psů, ale i pro lidi samotné.Článek sestavil Lee Pieterse.
 

Pokud byste i vy sami chtěli napomoci probíhajícímu výzkumu, navštivte stránku:

 

http://sm.cavaliertalk.com/research/research/genome.html

 

(Poděkování patří Dr Clare Rusbridge, PhD., Stone Lion Veterinary Clinic, London.)

 
Článek zpracoval pan Lee Pieterse

***************************************************

 

                                                                         Přeložila: Markéta Sudová  • English version for SYRINGOMYELIA (CM/SM) HERE: